När en organisation eller ett företag antingen startar eller utvidgar sin verksamhet utomlands är en av de mest utmanande uppgifterna att anställa utländsk personal och hantera skickliga medarbetare för att bemanna sin nya marknad eller utländska dotterbolag. Företagets personal kan delas in i två grupper; expatarbetarna skickade till ett affärsuppdrag och utländska anställda i det nya landet där företaget planerar att expandera eller starta sin verksamhet. Oavsett vilken typ av företagsanställda, bör du alltid komma ihåg några viktiga faktorer när du anställer utländsk personal. Här är några viktiga saker som alltid ska finnas på din anställningsdisk när du letar efter ett tillägg eller ett nytt team att arbeta med ditt företag.

Överensstämmelse

Varje stat har sina regler om anställning, pension, pensionsförmåner och beskattning, och i vissa situationer är lagarna annorlunda för lokalbefolkningen än för utländska lag. Det nya landets och marknadsreglerna bör undersökas väl för att vara säker på att du följer alla lokala lagar om löner och anställningsstandarder. Detta hjälper dig att undvika missförstånd mellan dig och de lokala myndigheterna på din nya marknad. Medan expatanställda kan vara okej med dina lönearrangemang i ditt land, kommer ett utländskt team att se till att deras fördelar och löner överensstämmer med lagarna och reglerna i det nya värdlandet.

Skillnad mellan språk och kultur

Oavsett om företaget hanterar expatarbetare eller ber ett nytt team att integreras i det nya systemet kan både kultur och språk innebära allvarliga utmaningar. För expats eller nyanställda på uppdrag kan en del språkinlärning eller förmåga hjälpa dem att utföra affärsuppgiften enkelt och enkelt. Vissa faktorer, som kulturell utbildning och språkkunskaper, kan hjälpa dina affärsmetoder och din sociala strategi mer bekvämt på din nya marknad. På grund av alla kulturella skillnader kan expatarbetare ha ett annat system än deras förståelsesnivå, vilket begränsar dem från att komma åt andra marknadsutrymmen.

Prövotid och uppsägning

Ofta kommer de regler som styr försöksperioder eller provtid överenskommits av staten eller värdlandet, särskilt för alla arbetstagare. Orsaker till att jobbet eller uppsägningen av kontraktet kan ha vissa kopplingar till juridiska begränsningar som är specifika för mänskliga resurser som innehåller alla anställningslagar. Skydd av mänskliga rättigheter och andra faktorer som kan leda till uppsägning spelar också en roll när man vill anställa utländsk personal. Om du ska anställa ett skickligt och kvalificerat team är det också klokt att förstå några grunder och villkor som hjälper dig att få det bästa.